Zbychowo
 Sołectwo Zbychowo 
Pomniki przyrody
 Zbychowo
Strona główna
Dane ogólne
Historia
Turystyka
Ciekawostki
Mapy
Galeria
Kultura
OSP Zbychowo
Informator
Aktualności
Forum      Nowość

Księga gości
Księga gości


Pomniki przyrody

     Na terenie gminy Wejherowo poza wieloobszarowymi formami ochrony przyrody istnieją także liczne indywidualne, tzw. małoobszarowe formy ochrony przyrody. Na szczególną uwagę zasługują pomniki przyrody, ożywionej i nieożywionej. Łącznie na terenie gminy znajduje się 38 tego typu obiektów, w tym pojedyncze drzewa w ilości 22 sztuk, głazy narzutowe - 14, aleja klonowa - 1, drzewo na głazie - 1. Najliczniejszą grupę stanowią pojedyncze drzewa wśród których dominują gatunki rodzime: buk zwyczajny, klon zwyczajny, modrzew europejski i dąb.
     Wędrując drogami i dróżkami gminy Wejherowo spotkać można nie tylko ożywione pomniki przyrody. Poza nimi na obszarze gminy jest bardzo wiele głazów narzutowych (eratyki, narzutniaki), czyli bloków skalnych przywleczonych z północy przez lodowiec. Podlegające ochronie prawnej głazy stanowią aż 37 % ogólnej liczby pomników przyrody w gminie Wejherowo. Najpotężniejszy granitowy głaz o obwodzie ponad 10 m, porośnięty mchami i porostami, stosunkowo dobrze zachowany, można obejrzeć w lesie państwowym Leśnictwa Marianowo w pobliżu Zbychowa. Niejednokrotnie opisywane głazy noszą bardzo tajemnicze nazwy, np.: w okolicach Gniewowa "Koło zabitego rodzynka", czy też głaz narzutowy w Zbychowie o intrygującej nazwie "Diabelski Kamień" lub dwa głazy narzutowe w okolicach Wejherowa nazwane "Bliźniakami".
     Ze starymi drzewami, potężnymi głazami związanych jest mnóstwo podań i legend. Natomiast osobliwości przyrodnicze jak np. drzewa na głazach były kiedyś miejscami kultu pogańskiego.

fot. Piotr Januszewski