Zbychowo
 Sołectwo Zbychowo
Rezerwat Pełcznica
 Zbychowo
Strona główna
Dane ogólne
Historia
Turystyka
Ciekawostki
Mapy
Galeria
Kultura
OSP Zbychowo
Informator
Aktualności
Forum      Nowość

Księga gości
Księga gości


Rezerwat Pełcznica
     Rezerwat wodny Pełcznica obejmuje jeziora Pałsznik i Wygoda. Obszar chroniony o powierzchni 56,60 ha położony jest w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w obrębie kompleksu leśnego ok. 5 km na południowy zachód od Zbychowa. Celem ochrony jest zachowanie kompleksu torfowisk wysokich i przejściowych okalających dwa oligotroficzne jeziora lobeliowe ze stanowiskami bardzo rzadkiego poryblinu jeziornego. Roślina ta posiada jedynie pięć stanowisk w Polsce. W kompleksach torfowiskowych występuje bór bagienny i brzezina bagienna, skupiające rośliny torfowe i uznane relikty. Na otaczających jeziora wzniesieniach, stanowiących strefę otulinową występuja zbiorowiska buczyn i lasu dębowo - bukowego. Na terenie rezerwatu stwierdzono łącznie 236 gatunków roślin naczyniowych, z czego 8 objętych całkowitą lub częściową ochroną i 89 gatunków mszaków.
     Z uwagi na unikalność występujących tu zbiorowisk wodnych, rezerwat ten jest jednym z najcenniejszych obiektów przyrodniczych na terenie gminy Wejherowo, a także w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

fot. Piotr Januszewski