Zbychowo
 Sołectwo Zbychowo 
Zagórska Struga
 Zbychowo
Strona główna
Dane ogólne
Historia
Turystyka
Ciekawostki
Mapy
Galeria
Kultura
OSP Zbychowo
Informator
Aktualności
Forum      Nowość

Księga gości
Księga gości


Dolina Zagórskiej Strugi

     Projektowany rezerwat Dolina Zagórskiej Strugi zajmuję powierzchnię łączną 901,67 ha, z czego część położona jest poza granicą gminy Wejherowo. Rezerwat położony jest w południowo - wschodniej części gminy Wejherowo na południowy - wschód od Zbychowa, w granicach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
     Celem ochrony jest zachowanie charakterystycznej rzeźby erozyjnej krawędzi wysoczyzny, liczne głazy z bogatą florą epifityczną oraz wykazująca wiele cech naturalnych flora i fauna. Stwierdzono tu występowanie 436 gatunków roślin naczyniowych i 69 mszaków. Z liczby tej 23 gatunki podlegają ochronie, 7 stanowi element podgórsko - górski, a 19 gatunków jest rzadkich w skali regionalnej.

fot. Piotr Januszewski