Zbychowo
 Bolesław Bork   
84-206 Zbychowo, gm. Wejherowo, woj. pomorskie
 Zbychowo
Strona główna
Dane ogólne
Historia
Turystyka
Ciekawostki
Mapy
Galeria
Kultura
OSP Zbychowo
Informator
Aktualności

Księga gości
Księga gości


View View
View View
Kaszuby - Zbychowo


   Boleslaw Bork, literat, poeta, kaszubski regionalista, nauczyciel, w owym czasie prezes oddziału Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego. Urodził się 9 kwietnia 1923 roku w Zbychowie gm. Wejherowo. W 1936 roku podjął przerwaną przez wojnę, naukę w gimnazjum wejherowskim. W czasie wojny był żołnierzem. Po jej zakończeniu podejmuję przerwaną naukę i w 1952 roku zdaje maturę w Liceum Pedagogicznym w Gdańsku Oliwie, po czym w Bydgoszczy ukończył Studium Nauczycielskie. W 1975 roku uzyskuje dyplom studiów wyższych w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Jako nauczyciel uczył i był kierownikiem szkół w Koleczkowie, Chwaszczynie i Bojanie. Obecnie jest na zasłużonej emeryturze.

   Bolesław Bork jest autorem m.in. takich książek jak:
  • 'Nad Ślężą Zarys walk Kaszubów lesockich' - opisującej walki Kaszubów z okupantem z czasie II Wojny Światowej
  • 'Ścieżki, bezdroża i drogi' - książka zawierająca wspomnienia i opowiadania autora z lat 1930 - 1970, Bolesław Bork w książce tej bardzo dużo poświęcił miejsca swojej rodzinnej miejscowości, opisując lata swojego dzieciństwa i młodości, które spędził w Zbychowie. Książka ta to cenna skarbnica faktów dotyczących historii, kultury i zwyczajów panujących niegdyś w kaszubskiej wsi Zbychowo.
  • Monografie - Zbychowa, Bieszkowic, Nowego Dworu Wejherowskiego, Kielna, Koleczkowa, Bojana, Kamienia, Łęczyc, Szemuda, a także historii Straży Pożarnej w tej wsi. Jest także autorem, wydanej w 1992 roku pracy o ks. Leonie Heykiem – „Piesnodzej lesocczech stron”, oraz nagrodzonej w konkursie im. Jana Drzeżdżona, powieści historycznej - 'Twierdzą był im każdy próg', a także nagrodzonej w konkursie widowisk dramatycznych, sztuki: 'Kaszubski rok obrzędowy'.